Documentatie-abonnement

Onze documentatiemap is voor veel zorgverleners een waardevol hulpmiddel in de informatievoorziening naar ouders. De documentatiemap bevat alle actuele brochures en informatiebladen die zijn uitgegeven door Borstvoedingorganisatie La Leche League. Het materiaal helpt je om (aanstaande) ouders te informeren en te begeleiden in hun keuze voor borstvoeding.

Gebruik van de documentatiemap

Je kunt de map gebruiken als naslagwerk voor jezelf en ter inzage geven aan cliënten. Als je brochures of informatiebladen aan ouders geeft, kun je in onze webwinkel tegen aantrekkelijke prijzen nieuwe exemplaren bestellen, zodat je map steeds compleet blijft.

Regelmatig verschijnen er nieuwe uitgaven. Bestaande brochures of informatiebladen worden minimaal eens per vijf jaar herzien en aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Om het je makkelijk te maken bieden we als sevice een documentatie-abonnement aan. Tegen een vaste lage prijs krijg je jaarlijks alle nieuwe en herziene uitgaven toegestuurd. Daarnaast ontvang je (met ingang van 2018) de jaareditie van het donateursblad Borstvoeding Vandaag. 

Voorwaarden

De abonnementsperiode loopt per kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. Facturering vindt plaats via e-mail. Voor facturering per post zijn wij genoodzaakt een toeslag van € 2,- te berekenen. Het abonnement geldt tot wederopzegging. Eventuele opzegging vóór 31 januari van het betreffende jaar, bij voorkeur per e-mail. (Wil je in 2018 geen aanvulling meer ontvangen, dan dus opzeggen voor 31 januari 2018.) 


Abonneeservice