Het Syndroom van Down PDF

Artikelnummer: 186 pdf

Dit is een digitaal product. U krijgt het product direct na aankoop toegestuurd per e-mail.

Deze brochure behandelt de verschillende aspecten van het borstvoeding geven aan een baby met het Downsyndroom.

Borstvoeding is voor een kind met het Downsyndroom meestal goed mogelijk, zij het dat er soms wat aanpassingen nodig zijn. Naast de gezondheidsaspecten, biedt borstvoeding ook de optimale gelegenheid voor moeder-kindnabijheid. Deze brochure behandelt de verschillende aspecten van het borstvoeding geven aan een baby met het Downsyndroom.

Deze PDF is ook als gedrukte brochure verkrijgbaar

€ 1,00 per stuk