Informatie voor de zorgverlener

Artikelnummer: 184

Deze brochure geeft informatie over Borstvoedingorganisatie La Leche League en presenteert het aanbod voor zorgverleners.

Onderzoek toont aan dat continuïteit en eenduidigheid in voorlichting, begeleiding en ondersteuning van borstvoeding een belangrijke rol spelen in het welslagen ervan. Borstvoedingorganisatie La Leche League kan daarbij een functie vervullen richting zorgverleners en ouders. Deze brochure geeft informatie over het aanbod voor zorgverleners.

Omvang: 8 pagina's selfcover

Deze brochure is ook als PDF verkrijgbaar

€ 0,00 per stuk