Geschiedenis

La Leche League (LLL) is opgericht eind jaren vijftig, een tijd waarin de dokter werd gezien als de expert op het gebied van voeden en opvoeden van de baby. Bevallen was een medische aangelegenheid geworden en borstvoeding geven vond men ouderwets. Moedermelk werd ‘armeluisvoedsel’, iets wat je gaf als je geen geld had om wetenschappelijk gefabriceerde zuigelingenmelk te kopen.

Hoe het allemaal begon

Halverwege de jaren vijftig was slechts een handjevol mensen nog overtuigd van de waarde van borstvoeding. Onder hen waren Mary en Greg White uit Franklin Park, USA. Greg was huisarts en stimuleerde de moeders uit zijn praktijk om hun baby borstvoeding te geven. Mary voedde haar kinderen zelf en haar vriendin Marian Tompson kon dankzij hun steun haar vierde en volgende kinderen eindelijk langer dan een paar weken zelf voeden.

Van moeder tot moeder

Tijdens een picknick raakten Mary en Marian, terwijl zij hun baby zaten te voeden, in gesprek met andere moeders. Deze vertelden over hun frustratie om het mislukken van de borstvoeding en dat er niemand was geweest die hen had kunnen helpen.
Samen met vijf andere borstvoedende moeders – Edwina Froehlich, Mary Ann Cahill, Betty Wagner, Viola Lennon en Mary Ann Kerwin – besloten Mary en Marian daarom bijeenkomsten te gaan houden om hun kennis en ervaring met borstvoeding geven te delen met zwangere vriendinnen en kennissen. De eerste bijeenkomst vond plaats op 17 oktober 1956.

Gewoon van moeder tot moeder. Dat was en is nog steeds de basis van LLL. Je leert nu eenmaal meer door te kijken naar hoe een andere moeder met haar baby omgaat, dan door regels te volgen uit een boek. In het echt kan je zien hoe natuurlijk en liefdevol het is. - Mary White

Naamgeving

Om het medische establishment van die tijd te kunnen trotseren, zochten de zeven vrouwen steun bij twee bevriende artsen: Greg White en Herbert Ratner. Zij voorzagen de groep vrouwen van de nodige medische informatie. Het was ook Greg White die de naam van de organisatie voorstelde: La Leche League, gebaseerd op een beeld van Maria met het kindje Jezus aan de borst, in een kapel in Florida. Het beeld heet ‘Nuestra Senora de la Leche y Buen Parto’ ofwel: Onze Lieve Vrouwe van de Melk en de Voorspoedige Bevalling. ‘La Leche’ is Spaans voor ‘de melk’. ‘League’ is Engels voor ‘verbond’ of ‘organisatie’. In de jaren vijftig mocht het woord ‘borst’ niet gebruikt worden in gedrukte materialen. Onder de naam ‘La Leche League’ konden de oprichtsters toch publiciteit maken voor hun bijeenkomsten.

'The womanly art of breastfeeding'

Naarmate LLL bekender werd, kwamen er vanuit het hele land brieven van moeders met vragen over borstvoeding. In het begin kreeg iedere moeder een uitgebreide brief terug, maar dit werd zoveel werk dat besloten werd om alles op te schrijven in een losbladig handboek. In 1958 resulteerde dit uiteindelijk in The Womanly Art of Breastfeeding (in het Nederlands bekend als het Handboek borstvoeding).
Er kwam een telefonische hulplijn waar moeders dag en nacht terecht konden voor vragen en het aantal plaatsen waar bijeenkomsten werden gehouden, werd geleidelijk uitgebreid.

Borstvoeding geven gaf je zelfvertrouwen als moeder, iets wat je eerder niet had. Want toen we nog kunstvoeding gaven, was de dokter in feite de expert van de baby. Hij was degene die bepaalde hoe en wanneer een baby gevoed moest worden. Wij wilden de baby teruggeven aan de moeder. - Edwina Froehlich

Doel en uitgangspunten

Toen LLL groeide en zich over de Verenigde Staten verspreidde, werd duidelijk dat er behoefte was aan een eenduidig doel van de organisatie en aan een uniforme opleiding voor LLL-leidsters.
Het doel van LLL werd: moeders helpen met succes borstvoeding te geven en moeder te zijn. Daarnaast werd de visie van LLL op borstvoeding geven en moeder zijn, zoals die naar voren komt in het Handboek borstvoeding, in een tiental uitgangspunten samengevat. Zo ontstond er een duidelijk en positief raamwerk waarbinnen LLL-leidsters hun werk konden doen en LLL kon doorgroeien tot een organisatie die nu al bijna 60 jaar moeders en leidsters verenigt, ongeacht ras, nationaliteit, geloof, politieke kleur of maatschappelijke status.

Wij zevenen waren het niet alleen. Wij hebben het vuur aangestoken, maar andere moeders hebben de fakkel doorgegeven en daarom is LLL zo groot geworden. - Mary White

Internationaal

La Leche League is nu een internationaal erkende autoriteit op het gebied van borstvoeding. Moeders, vaders, artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners doen een beroep op de deskundigheid van LLL. La Leche League heeft ook een adviserende stem bij UNICEF en de WHO. Regelmatig organiseert LLL congressen en cursussen voor artsen, verpleegkundigen en lactatiekundigen. La Leche League wordt internationaal ondersteund door een aantal adviescolleges, waaronder een medisch adviescollege. La Leche League is een organisatie zonder winstoogmerk; alles wordt betaald uit giften, contributies en de verkoop van materialen. Borstvoedingorganisatie La Leche League is sinds 1976 de Nederlandse afdeling van La Leche League International.

LLL vandaag

Wat moeders die allereerste LLL-bijeenkomst meekregen, geven LLL-leidsters over de hele wereld nog steeds aan moeders mee: informatie, aanmoediging en steun. Ook al is La Leche League nu uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met duizenden contacten per dag, zowel persoonlijk als telefonisch als via internet – de kern blijft het contact van vrouw tot vrouw, van moeder tot moeder. De uitwisseling van informatie en ondersteuning kan een moeder het vertrouwen geven dat ze nodig heeft om haar kind borstvoeding te geven.