UPDATE COVID-19 vaccinaties en borstvoeding

COVID-19 vaccinaties en borstvoeding

Update 30 maart 2021

Nu er wereldwijd steeds meer Covid-19 vaccins worden toegediend, wordt er steeds meer bekend over de werking en eventuele bijwerkingen van de nieuwe Covid-19 vaccins bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. In eerste instantie worden deze groepen uit voorzichtigheid niet meegenomen in de onderzoeken.

Bijna alle soorten vaccins kunnen veilig toegediend worden tijdens de borstvoedingsperiode. Bij de toediening van medicijnen en vaccinaties wordt altijd een afweging gemaakt tussen de mogelijke risico's van het middel dat wordt gegeven en het belang van de borstvoeding voor de baby (en de moeder). Via de borstvoeding krijgt een baby namelijk heel veel stoffen mee die het immuunsysteem ondersteunen, en juist die ondersteuning is heel belangrijk.

Het RIVM geeft de volgende richtlijn voor het COVID-19 vaccin en borstvoeding: “Geen Contraindicatie: borstvoeding: in de bijsluiter staat vermeld dat er onvoldoende bekend is over de veiligheid van vaccinatie met COVID-19-vaccin bij het geven van borstvoeding; het is echter aannemelijk dat het COVID-19-vaccin net zoals andere niet levende vaccins, niet in de moedermelk terecht komt en vaccinatie geen enkel bezwaar vormt” (1).

Het advies van RIVM sluit daarmee aan bij de adviezen van buitenlandse instanties zoals het InfantRisk Centre (VS) (2), Centre for Disease Control (CDC, VS) (3), en het European Medicine Agency (EMA) (4).  

De Academy of Breastfeeding Medicine voegt hier nog deze overweging aan toe: “Terwijl er weinig reden is om uit te gaan van een mogelijk risico voor het kind dat borstvoeding krijgt, zijn er wel goede biologische argumenten om aan te nemen dat er juist positieve effecten zijn. Antistoffen en T-cellen die worden aangemaakt na toediening van het vaccin aan de moeder kunnen passief naar de melk getransporteerd worden. Na vaccinatie tegen andere virussen werden binnen 5-7 dagen na toediening IgA antistoffen in de melk aangetoond. De antistoffen die in de melk terecht komen kunnen het kind beschermen tegen infectie met SARS-CoV-2” (5)

In de afgelopen maanden zijn op kleine schaal onderzoeken gedaan bij mensen die borstvoeding geven en ervoor gekozen hebben om gevaccineerd te worden. Eén van de meest recente onderzoeken concludeert het volgende: “Covid-19 mRNA vaccins genereren een robuuste humorale immuniteit in zwangeren en borstvoedende vrouwen, met een effect dat vergelijkbaar is met dat van niet-zwangeren. De immuunrespons die door het vaccin werd opgewekt, was significant groter dan de reactie op een natuurlijke infectie. Immuniteit wordt aan pasgeborenen doorgegeven via de placenta en via moedermelk” (6)

In de komende maanden zullen meer onderzoeken gedaan worden naar de verschillende nieuwe vaccins die op de markt komen, ook bij specifieke doelgroepen. Deze onderzoeken zullen de keuze om wel of niet te vaccineren tijdens de borstvoedingsperiode ondersteunen. Op dit moment wijst alles erop dat de door het vaccin aangemaakte antistoffen zowel bescherming geven aan degene die het vaccin ontvangt, als aan de baby die borstvoeding krijgt.

1) https://www.rivm.nl/covid19vaccinatieprofessionals/richtlijn-uitvoering (30-3-2021)

2) https://www.infantrisk.com/covid-19-vaccine-pregnancy-and-breastfeeding (30-3-2021)

3) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html (30-3-2021)

4) https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/comirnaty (30-3-2021)

5) https://www.bfmed.org/abm-statement-considerations-for-covid-19-vaccination-in-lactation (30-3-2021)

6) https://www.ajog.org/article/S0002-9378(21)00187-3/pdf (30-3-2021)

Gepubliceerd: 3 juni 2021 om 21:54 | Laatst bijgewerkt: 3 juni 2021 om 21:54