Landelijke borstvoedingsweek 2020: aandacht voor borstvoeding

Van 28 september tot en met 4 oktober is het Nederlandse Borstvoedingsweek 2020. Deze week staat dit jaar volledig in het teken van aandacht voor borstvoeding. Maar aandacht voor borstvoeding, is dat vandaag de dag nog nodig dan?

Uit de peiling melkvoeding uit 20181, een onderzoek door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), blijkt van wel. In deze peiling is te zien dat in de onderzoeksgroep in 2018 minder vrouwen begonnen met borstvoeding geven na de geboorte van hun baby dan in de testjaren ervoor. Waar in 2018 69% van de vrouwen begon met voeden, was dat in 2015 nog 81%. 

In de maanden erna loopt het aantal vrouwen dat nog volledig borstvoeding geeft snel terug tot 47% na één maand, 31% na drie maanden en 19% na zes maanden. Dit is ongeveer gelijk aan de uitkomsten uit de onderzoeken die in 2015 en daarvoor werden gedaan. 

Vooral de daling in de eerste maand is opvallend. In de peiling melkvoeding wordt geen verklaring gegeven voor de snelle terugloop in de aantallen. De NCJ doet echter wel een aanbeveling. Zij geven aan dat het belangrijk is het starten met borstvoeding te benadrukken. Ook nadat de baby geboren is en aan de borst gaat, moet aandacht worden gegeven aan de zorg rondom borstvoeding. 

In de aanbeveling wordt het belang benoemd van borstvoedingszorg door professionals zoals verloskundigen en medewerkers van het consultatiebureau voor zowel moeder als baby rondom de bevalling en geboorte. 

De aanbeveling die de NCJ doet in de peiling is er een die al eerder door andere organisaties is afgegeven. Bij het uitgeven van de Ten Steps to Succesful Breastfeeding2 (1989) van onder andere Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zijn de belangrijkste punten rondom informatie, hulp en steun al weergegeven. In 2018 werd een herziene versie uitgegeven. De tien stappen benoemen onder andere de overdracht van kennis op zwangere vrouwen en hun partner, hulp bij de start van het borstvoeding geven en eventuele moeilijkheden en kennisoverdracht over voedingssignalen. Het tiende punt benadrukt dat ook na de bevalling en geboorte toegang tot hulp en steun van belang blijven. 

De tien punten hoeven echter niet alleen door zorgprofessionals uitgevoerd te worden.  Borstvoedingsorganisatie La Leche League kan hier namelijk ook een grote rol in spelen. La Leche League is een organisatie die bestaat uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn allemaal zelf moeder met ervaring in het borstvoeden en een uitgebreide kennis van borstvoeding. De vrijwilligers geven cursussen vóór de bevalling en organiseren bijeenkomsten voor voedende moeders wanneer de baby eenmaal is geboren. Moeders met oudere baby’s aan de borst zijn ook welkom. Daarnaast kan op een laagdrempelige manier contact opgenomen worden via telefoon of e-mail.

In tijden van Corona zijn deze contactmogelijkheden allemaal doorgegaan; vrijwilligers houden de bijeenkomsten nu via de digitale weg. De facebookgroep, die al enkele jaren bestaat, is ook in deze tijd erg handig gebleken. De vrijwilligers, maar in veel grotere mate mede-moeders, beantwoorden hier de meest uiteenlopende vragen. Deze grote online ‘bijeenkomst’ is desnoods ook midden in de nacht beschikbaar. 

Soms is het fijn om informatie op te kunnen zoeken of terug te kunnen lezen. Daarvoor bestaat al sinds eind jaren ’90 het handboek Borstvoeding. Specifiek in deze borstvoedingsweek wil La Leche League de aandacht vestigen op de volledig herziene editie van ‘Borstvoeding, compleet handboek voor ouders’. Hierin is alle informatie opgenomen die nodig is voor een goede start van het borstvoeding geven, maar ook informatie die van pas komt als het even niet lekker loopt, als de keuze voor borstvoeding niet vanzelfsprekend is, als weer begonnen wordt met werken of als het moment van afbouwen en stoppen voor de moeder en/of de baby gekomen is. 

Borstvoeding is immers van belang van de eerste tot de laatste druppel. Wellicht maakt de toegankelijke informatie en het laagdrempelige contact met de ervaren mensen van La Leche League borstvoeding gemakkelijker. 

Aandacht voor organisaties die op deze manier de moeder en baby willen helpen, kan ook de aandacht voor borstvoeding in het algemeen vergroten.

https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/rapport-peiling-melkvoeding

2 https://www.unicef.org/nutrition/files/Baby-friendly-Hospital-Initiative-implementation-2018.pdf

Gepubliceerd: 30 september 2020 om 13:37 | Laatst bijgewerkt: 30 september 2020 om 13:59