ANBI

Stichting La Leche League Nederland (Borstvoedingorganisatie La Leche League) is door de Belastingdienst erkend als ANBI. 
Fiscaal nummer: 802789419.

Postadres

Postbus 212
4300 AE
ZIERIKZEE

Doelstelling (missie)

Borstvoedingorganisatie La Leche League (LLL) staat voor borstvoeding als een integraal onderdeel van het moederschap: moederen door borstvoeding. Wij zijn voor positieve bekrachtiging van de keuze voor borstvoeding. Wij geven informatie en steun aan moeders die hun kind(eren) borstvoeding (willen gaan) geven. LLL wil de maatschappelijke erkenning van borstvoeding als een belangrijk element in de gezonde ontwikkeling van het kind en de waarde van bewust ouderschap en een hechte gezinsband bevorderen.

Bestuur

Het bestuur van stichting La Leche League Nederland bestaat uit:

  • Lydia de Raad, voorzitter 
  • Secretaris, vacant
  • Penningmeester, Lieke Mulder
  • Judith Oostra, leidstersbegeleiding
  • Publicaties, vacant
  • Ellen Kamman, informatie en documentatie.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning of vacatiegeld. Zij kunnen werkelijk gemaakte onkosten (reiskosten en aanschaf van materialen die nodig zijn voor het uitoefenen van de functie) declareren conform de regeling onkostenvergoeding.

Verslaglegging