Stoppen vanwege werk

Vraag

Ik ben onlangs bij de arbo-arts geweest omdat ik erg moe ben en ik eigenlijk niet goed functioneer op mijn werk. Daar zijn naar mijn idee allerlei redenen voor, maar de arbo-arts wilde vooral het geven van borstvoeding bespreken. Ik kolf twee keer per dag op het werk. De arts gaf aan dat dat heel vermoeiend is omdat ik dan constant rekening moet houden met de momenten waarop ik moet afkolven. Ze vond ook dat borstvoeding geven na zo’n lange tijd veel van een vrouw vraagt en dat het dan bijna logisch is dat het ten koste gaat van het werk. Volgens haar kan ik beter stoppen met afkolven op het werk. Dat zou me meer rust geven en ook mijn werkgever ten goede komen. Daarbij adviseerde ze me om goed na te denken of ik niet helemaal met borstvoeding zou stoppen.
Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik vraag me ook af wat de regelingen zijn voor afkolven op het werk? Voor een baby weet ik het wel, maar mijn kindje is inmiddels negen maanden.

Antwoord

Totdat je kindje negen maanden heb je het wettelijk recht je werk te onderbreken om je kind te voeden of je melk af te kolven. Hiervoor mag je maximaal een kwart van je werktijd gebruiken. De werkgever is verplicht hiervoor tijd, ruimte en gelegenheid beschikbaar te stellen. De enige voorwaarde is dat je je werkgever op tijd op de hoogte brengt van je voornemen van die regeling gebruik te maken. 

Vanaf de dag dat je kind negen maanden is geweest, is er geen wettelijke regeling meer. Je werkgever is dan niet meer verplicht jou met behoud van salaris de gelegenheid te geven af te kolven of te voeden. Als vrouwelijke werknemer word je vanaf die periode geacht je weer in te zetten voor je werkgever zoals je dat deed voordat je zwanger werd.

Dat betekent niet dat je moet stoppen met borstvoeding geven als je kindje negen maanden is. Mogelijk kun je in overleg met je werkgever een manier vinden om toch te blijven kolven. Je zou een deel in je eigen tijd kunnen afkolven, bijvoorbeeld in je pauze of je neemt een vakantie-uur op. Ook zou je iets langer kunnen doorwerken. Een andere mogelijkheid is om minder vaak te gaan afkolven.

Los van de borstvoeding is het belangrijk om te kijken naar de oorzaken van je vermoeidheid. Je geeft aan dat er waarschijnlijk andere oorzaken voor zijn. Liggen die oorzaken op je werk of bij jezelf? Oorzaken die op het werk liggen, zullen daar voor zover mogelijk opgelost moeten worden. Als er oorzaken zijn die bij jezelf liggen, is het belangrijk om die zelf op te lossen.
Afkolven op zich is niet vermoeiend. Sommige moeders zien het afkolven zelfs als een rustpunt op de dag tussen hun drukke werkzaamheden door. Je zorgen maken kan wel tot vermoeidheid leiden.

Het advies om helemaal te stoppen met borstvoeding geven is een slecht en niet wetenschappelijk onderbouwd advies. Voor de uiteindelijke gezondheid van moeder en kind is voortgezette borstvoeding aangetoond beter dan kort borstvoeding geven.
Hoe is je eigen gezondheid? Ben je nog aan het ontzwangeren? Mogelijk kan je huisarts je ijzergehalte (Hb) en de werking van je schildklier nakijken. Ook dat zijn factoren die invloed kunnen hebben op hoe fit je jezelf voelt. Als je kindje naar een kinderdagverblijf of een andere vorm van opvang gaat, is het misschien vaak verkouden. Ook dat kan ervoor zorgen dat jij jezelf minder fit voelt.
De combinatie van werk en moederschap kan veel van je vragen. Het kan een heel geregel en gestress zijn om aan alle eisen en verwachtingen te voldoen. Misschien zijn er ook hier mogelijkheden om een oplossing te vinden. Helpt je partner je of zou hij misschien iets van je over kunnen nemen? Misschien kun je tijdelijk wat korter werken of minder uren per week?

Jouw probleem is niet eenvoudig. Het antwoord op de vraag of er nog wettelijke regelingen zijn, is een duidelijk ‘nee’. Dit hoeft echter niet het einde van de borstvoeding te betekenen. Voor ieder moeder-kindpaar is er een andere oplossing die werkt.