Downsyndroom en borstvoeding

Borstvoeding geven aan een kindje met het Downsyndroom is goed mogelijk. Het vraagt meestal wel de nodige aanpassingen door de specifieke kenmerken die bij het syndroom horen. Een kindje met het Downsyndroom ontwikkelt zich niet zoals de gemiddelde baby. De verwachtingen die je hebt bij het zorgen voor en het leven met een baby zul je dan misschien ook moeten bijstellen.

Behoeften

Kijk goed naar jouw kindje en vergelijk hem niet met anderen; zo leer je hem snel kennen als zijn eigen unieke persoontje en kun je beter inspelen op zijn behoeften. Vaak is het nodig zelf initiatief te nemen. Kindjes met het Downsyndroom melden zich niet altijd zelf voor een voeding en lopen daardoor het risico te weinig te drinken.

Huid-op-huidcontact

Als je net bevallen bent en de medische situatie staat het toe, dan kun je je baby gewoon bij je op de buik nemen en laten zoeken naar de borst. Baby’s met Downsyndroom hebben hier soms meer moeite mee, maar het huid-op-huidcontact dat moeder en kind hierbij hebben is van grote waarde. Als je baby na de geboorte niet meteen bij je op de buik kan, kun je dit later inhalen. Huid-op-huidcontact draagt bij aan het hechtingsproces in jullie relatie en stimuleert de ontwikkeling van je kindje. Het is daarom altijd belangrijk om hier regelmatig tijd aan te besteden.

Minder sterkte reflexen

Een baby met Downsyndroom heeft een aantal kenmerken die het drinken aan de borst kunnen bemoeilijken. De tong is groot en de spierspanning laag. Reflexen die nodig zijn voor de borstvoeding zijn dikwijls minder sterk en soms zelfs afwezig. Dit alles betekent dat je baby meer hulp nodig heeft bij het aanleggen. Niet alleen heeft je baby ondersteuning nodig als hij in de voedingshouding ligt, hij heeft ook prikkels nodig om goed te leren doordrinken. Daarnaast moet hij zijn tong goed leren gebruiken, iets wat bij een baby met Downsyndroom een uitdaging kan zijn. Extra hulp en deskundige begeleiding in het begin is dan ook heel welkom.

Afkolven

Lukt het niet om je baby meteen goed te leren drinken, dan heb je altijd de mogelijkheid van afkolven achter de hand. Dit kan een tijdelijke overbrugging zijn totdat je baby zelf alle voedingen uit de borst kan drinken. En soms blijkt het de beste manier om ervoor te zorgen dat je baby volledig moedermelk krijgt. De waarde van borstvoeding is voor iedere baby onbetwist, maar voor een baby met het Downsyndroom nog meer. Kinderen met het Downsyndroom zijn namelijk vatbaarder voor allerlei ziektes en infecties en kunnen de gezondheidsbevorderende eigenschappen van moedermelk goed gebruiken.

Voor baby's met het Downsyndroom zijn speciale groeicurven gemaakt, omdat ze langzamer groeien. Losse exemplaren van deze groeicurven zijn te bestellen bij de Stichting Down's Syndroom.

Meer informatie
Stichting Down's Syndroom: www.downsyndroom.nl