Borstvoeding en COVID-19-vaccin

COVID-19 vaccinaties en borstvoeding

Update 4 januari 2021

Op dit moment is er nog niet veel bekend over de werking en eventuele bijwerkingen van de nieuwe Covid-19 vaccins bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Deze groepen zijn niet in eerste instantie meegenomen in de onderzoeken.  Met deze groepen wordt daarom extra voorzichtig omgegaan totdat er meer informatie beschikbaar is. 

Dit betekent niet dat het vaccin schadelijk is bij baby's die borstvoeding krijgen. Bijna alle soorten vaccins kunnen veilig toegediend worden tijdens de borstvoedingsperiode. Bij de toediening van medicijnen en vaccinaties wordt altijd een afweging gemaakt tussen de mogelijke risico's van het middel dat wordt gegeven en het belang van de borstvoeding voor de baby (en de moeder). Via de borstvoeding krijgt een baby namelijk heel veel stoffen mee die het immuunsysteem ondersteunen, en juist die ondersteuning is heel belangrijk. 

Het RIVM geeft de volgende richtlijn voor het COVID-19 vaccin en borstvoeding: “Geen Contraindicatie: borstvoeding: in de bijsluiter staat vermeld dat er onvoldoende bekend is over de veiligheid van vaccinatie met COVID-19-vaccin bij het geven van borstvoeding; het is echter aannemelijk dat het COVID-19-vaccin net zoals andere niet levende vaccins, niet in de moedermelk terecht komt en vaccinatie geen enkel bezwaar vormt” (1).

Het advies van RIVM sluit daarmee aan bij de adviezen van buitenlandse instanties zoals het InfantRisk Centre (VS) (2), Centre for Disease Control (CDC, VS) (3), en het European Medicine Agency (EMA) (4).  

 De Academy of Breastfeeding Medicine voegt hier nog deze overweging aan toe: “Terwijl er weinig reden is om uit te gaan van een mogelijk risico voor het kind dat borstvoeding krijgt, zijn er wel goede biologische argumenten om aan te nemen dat er juist positieve effecten zijn. Antistoffen en T-cellen die worden aangemaakt na toediening van het vaccin aan de moeder kunnen passief naar de melk getransporteerd worden. Na vaccinatie tegen andere virussen werden binnen 5-7 dagen na toediening IgA antistoffen in de melk aangetoond. De antistoffen die in de melk terecht komen kunnen het kind beschermen tegen infectie met SARS-CoV-2” (5)

In de komende maanden zullen er wereldwijd bij miljoenen mensen vaccins worden toegediend en zullen er snel meer gegevens bekend worden over de verschillende vaccins bij specifieke groepen, zoals zwangeren en moeders die borstvoeding geven. We houden de ontwikkelingen hierover natuurlijk goed in de gaten en laten het je zo snel mogelijk weten als er meer bekend is.

 

1) https://www.rivm.nl/covid19vaccinatieprofessionals/richtlijn-uitvoering (2-1-2021)

2) https://www.infantrisk.com/covid-19-vaccine-pregnancy-and-breastfeeding (2-1-2021)

3) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html (2-1-2021)

4) https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/comirnaty (2-1-2021)

5) https://www.bfmed.org/abm-statement-considerations-for-covid-19-vaccination-in-lactation (2-1-2021)