Borstvoeding en COVID-19-vaccin

COVID-19 vaccinaties en borstvoeding

Update 20 augustus 2021

Nu er wereldwijd steeds meer Covid-19 vaccins worden toegediend, wordt er steeds meer bekend over de
werking en eventuele bijwerkingen van de nieuwe Covid-19 vaccins bij mensen die zwanger zijn of
borstvoeding geven.
Momenteel geldt wereldwijd het advies om zwangeren te vaccineren met één van de twee mRNA vaccins,
en dat het veilig is om het vaccin te krijgen tijdens de borstvoedingsperiode (1-4). Dit geeft niet alleen
bescherming aan de zwangere of degene die borstvoeding geeft, maar er worden ook antistoffen
doorgegeven aan de baby, wat een extra bescherming biedt tegen het coronavirus aan de baby (5). Uit
onderzoek blijkt dat na een vaccinatie tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode relatief veel
antistoffen worden aangemaakt, en doorgegeven worden aan de baby, zelfs méér dan bij een infectie met
het virus (6). Er zijn géén mRNA deeltjes aangetoond in de melk na toedienen van een mRNA vaccin (7).
Nu er meer mensen gevaccineerd worden tijdens de borstvoedingsperiode, ontstaan er ook vragen over de
effecten van de vaccinatie op de borstvoeding. Meldingen over bijwerkingen kunnen worden gemeld bij
Bijwerkingencentrum Lareb.
Het lijkt erop dat bij een klein aantal mensen de melkproductie tijdelijk iets terugloopt, terwijl bij anderen de
melkproductie juist toeneemt. Deze productie dip is meestal van korte duur, en hangt mogelijk samen met
de eventuele bijwerkingen van het vaccin bij degene die gevaccineerd is, zoals koorts en braken. In alle
gevallen herstelde de productie zich binnen 3 dagen (7).
In enkele gevallen lijkt er een iets verhoogd risico op het ontstaan van een borstontsteking na vaccinatie.
Hierover zijn nog geen officiële meldingen gedaan. Mocht iemand zich zorgen maken over deze mogelijke
bijwerking, dan kan gevraagd worden om de vaccinatie in het been te zetten in plaats van de arm.
Het is volgens de huidige richtlijnen niet nodig om de vaccinatie uit te stellen of om te stoppen met
borstvoeding zodat er gevaccineerd kan worden. Bij de toediening van vaccinaties tegen Covid-19 wordt
altijd een afweging gemaakt tussen de mogelijke risico’s en het belang van de borstvoeding. Via de
borstvoeding krijgt een kind namelijk naast specifieke antistoffen nog veel meer stoffen mee die het
immuunsysteem ondersteunen. Juist die ondersteuning van het onrijpe immuunsysteem is momenteel heel
belangrijk.


1) https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie (20-8-2021)
2) https://www.infantrisk.com/covid-19-vaccine-pregnancy-and-breastfeeding (20-8-2021)
3 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html (20-8-2021)
4) https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/comirnaty (20-8-2021)
5) https://www.bfmed.org/abm-statement-considerations-for-covid-19-vaccination-in-lactation (20-8-2021)
6) https://www.ajog.org/article/S0002-9378(21)00187-3/pdf (20-8-2021)
7) https://www.lareb.nl/tis-knowledge-screen?id=1474 (20-8-2021)