Is moedermelk slijmvormend?

Veel mensen denken dat melk drinken slijmvorming veroorzaakt. Met ‘melk’ worden dan koemelkproducten bedoeld. Ouders geven vaak om die reden hun kind geen koemelkproducten als het ziek is. 

De gedachte is dat drinken van koemelkproducten leidt tot meer snotvorming en braken. Het lijkt vanuit die redenering dan vaak ook logisch om kinderen geen moedermelk te geven als ze ziek zijn.

Het is wetenschappelijk bewezen dat koemelkproducten drinken of eten niet leidt tot meer slijm of taaier slijm, ook niet bij mensen met astmatische- of hooikoortsklachten. Het placebo-effect is wel in onderzoek aangetoond: mensen die dachten dat ze melk dronken (witgekleurd water), rapporteerden slijmgevoel in hun mond en keel.

Moedermelk heeft niet dezelfde samenstelling als koemelk. Moedermelk is, in tegenstelling tot koemelk, licht verteerbaar. Daarnaast is ook bij het drinken van moedermelk slijmvorming niet aangetoond. Juist bij zieke kinderen is het drinken aan de borst troostend, verzachtend en genezend vanwege de anti-bacteriële bestanddelen en actieve en passieve antistoffen. 

Bronnen:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16373954
http://kellymom.com/bf/can-i-breastfeed/illness-surgery/baby-illness/
http://kellymom.com/bf/can-i-breastfeed/illness-surgery/healing-breastmilk/

maart 2017