Borstvoeding in combinatie met een omgangsregeling

Als de ouders van een kind uit elkaar zijn, is in Nederland het uitgangspunt dat de zorg voor het kind gelijkwaardig wordt verdeeld. Dit betekent dat er wordt geprobeerd een omgangsregeling vast te stellen waarbij het kind ongeveer evenveel bij elke ouder is. Het is afhankelijk van de omstandigheden van de ouders en het kind of dit ook daadwerkelijk kan. Als één van beiden bijvoorbeeld een fulltime werkende internationaal vrachtwagenchauffeur is, zal dit waarschijnlijk niet gaan lukken. Dan zal er worden gekeken wat voor omgangsregeling er wel kan zijn. Een ouder heeft in principe recht op omgang met zijn kind.

Band opbouwen

Hoe de omgang plaatsvindt, is afhankelijk van de leeftijd van het kind en de situatie van het kind en de ouders. Bij een jonge baby kan het tegen je gevoel in gaan om niet bij de baby te zijn. De baby heeft ook een sterke behoefte om bij de moeder te zijn, maar het is voor de baby ook belangrijk om een band op te bouwen met zijn andere ouder. De relatie van de andere ouder met zijn of haar baby is van het begin af aan een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van het kind. Het fijnste is het als jij en je ex-partner samen in overleg een omgangsregeling kunnen vaststellen.

Stap voor stap

Als een baby nog heel jong is, kan er niet van jou en je baby verwacht worden dat hij nu direct ongeveer de helft van de tijd bij je ex-partner is. Je kunt het contact daarom opbouwen. Je ex-partner zal dan ook aan jullie baby kunnen gaan wennen. De eerste keren kan hij bijvoorbeeld een paar uur bij jullie zijn, om te zien hoe het is om een baby te verzorgen, als hij (of zij, voor het gemak zal verder hij gebruikt worden) voorheen nog niet zoveel zelf voor de baby heeft gezorgd. Hij kan dan een keer een luier verschonen, hem een keer in bad doen en andere verzorgende taken uitvoeren. Ook kan hij bijvoorbeeld een stukje met de baby gaan wandelen zonder dat jij er bij bent.

Moedermelk afkolven

Als de baby zes tot acht weken oud is, of later als je borstvoeding dan pas goed zou lopen, kun je beginnen met het wennen aan de fles. Je kunt dan melk gaan afkolven. De moedermelk kan dan door je ex-partner per fles aan jullie baby worden gegeven, waardoor hij langere tijd dan tussen een voeding door met hem alleen kan zijn. Als je baby er niet is, kun je afkolven op de momenten dat je baby anders een voeding zou krijgen. Deze melk kun je dan de volgende keer meegeven aan je ex-partner. De duur van het contact tussen jullie baby en je ex-partner kan dan opgebouwd worden. Als je weer gaat werken kun je bijvoorbeeld je baby in plaats van naar het kinderdagverblijf een dag per week naar je ex-partner brengen en ook daarnaast in het weekend nog een dag, afhankelijk van hoeveel dagen jij werkt.

Een nachtje slapen

Vervolgens als de baby ouder is, zal deze ook twee dagen achter elkaar bij je ex-partner kunnen zijn, dus ook in de nacht ertussen. Als je dan nog nachtvoedingen geeft, kun je ’s nachts gaan afkolven, of bijvoorbeeld vlak voor het slapen gaan en ‘s ochtends heel vroeg. Je ex-partner kan jullie baby dan ‘s nachts jouw melk geven. Het is handig om een voorraad moedermelk aan te leggen in de vriezer van je ex-partner, zodat hij altijd voldoende melk in de buurt heeft. In slaap vallen aan de borst is voor kindjes die borstvoeding krijgen heel normaal. Het kan helpen als je rondom het slapen een vast ritueel aanhoudt, zodat je baby weet dat hij gaat slapen. Je ex-partner kan dan hetzelfde ritueel aanhouden als de baby bij hem naar bed toe gaat. Dit geeft houvast en herkenbaarheid voor je baby op het moment dat hij niet aan de borst in slaap kan vallen.

Naar de rechter

Het is voor iedereen het fijnst als je samen met je ex-partner een opbouwende regeling kunt treffen die werkt voor jullie allemaal. Mocht dit niet lukken, dan kan jij of je ex-partner via een advocaat de rechter verzoeken een omgangsregeling vast te stellen. Je kunt dan bij de rechter aangeven dat je borstvoeding geeft. De rechter zal dit bij zijn belangenafweging betrekken. Bij een jongere baby, die nog volledig van borstvoeding afhankelijk is, zal het geven en ontvangen van borstvoeding zwaarder wegen dan bij een ouder kind. Recent heeft het gerechtshof ’s Hertogenbosch (kenmerk: ECLI:NL:GHSHE:2014:1372) in een omgangszaak waarin het kind drie jaar oud was, overwogen dat het krijgen van borstvoeding niet in de weg mag staan aan een verdere uitbouw van het contact tussen het kind en de vader. Daarbij werd overwogen dat het kind sinds haar geboorte borstvoeding krijgt en recht heeft op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.