Stoppen met borstvoeding

Iedere moeder beslist zelf wanneer ze wil stoppen met borstvoeding geven. Zo’n besluit hangt samen met de gezinssituatie en persoonlijke omstandigheden. Misschien ben je het niet eens met het idee van geleidelijk afwennen, of verwacht je dat het voor jullie niet zal werken. Je kunt verschillende opties in overweging nemen voordat je besluit te stoppen met borstvoeding. Misschien zijn er mogelijkheden te bedenken waarbij je je kind een of enkele keren per dag kunt blijven voeden.

Geleidelijk en met begrip

Als je hebt besloten om te stoppen, neem dan rustig de tijd voor het afbouwen van de borstvoeding. Doe het geleidelijk en met begrip voor je baby. Wacht steeds een aantal dagen tot een week voordat je een volgende voeding laat vallen. Zo kan je baby rustig wennen aan de verandering en kan je lichaam zich aanpassen aan de afgenomen vraag naar melk. Hoe lang het duurt voordat je helemaal gestopt bent is afhankelijk van hoe vaak je baby nog bij je drinkt en hoe je lichaam er op reageert. Een voorbeeld van een afbouwschema vind je hier.

Gedeeltelijk

Soms willen moeders graag borstvoeding blijven geven, maar wel een aantal voedingen afbouwen. Bijvoorbeeld om de nachtvoedingen te stoppen of om het geven van borstvoeding en werk te kunnen combineren zonder te hoeven afkolven. Gedeeltelijk afbouwen hoeft niet te betekenen dat het geven van borstvoeding helemaal stopt.

Kunstvoeding en borstvoeding kunnen enige tijd worden gecombineerd. Hoe ouder je baby is, en hoe geleidelijker het afbouwproces, hoe groter de kans is dat het combineren van borstvoeding en kunstvoeding lukt. Wanneer je merkt dat je melkproductie meer terugloopt dan je wilt, kun je je melkproductie weer verhogen door je baby tijdelijk vaker de borst aan te bieden of af te kolven. Bijvoorbeeld door de laatste één of twee voedingen die afgebouwd zijn weer in te voeren.

Abrupt stoppen

Wanneer je, bijvoorbeeld door medicijngebruik, abrupt moet stoppen met het geven van borstvoeding, kan het afbouwen plaatsvinden door middel van afkolven. Je kunt steeds een afkolfsessie laten vallen, maar je kunt ook per sessie steeds korter gaan afkolven en de duur tussen afkolfsessies verlengen.
Wil je weten of een medicijn samen gaat met het geven van borstvoeding neem dan contact op met een LLL leidster. Wij hebben naslagwerken over medicijn gebruik speciaal gericht op de voedende moeder.

Tot slot

Ieder moeder-kindpaar stopt vroeg of laat met de borstvoeding. Soms in één keer, soms meer geleidelijk of eerst gedeeltelijk. Elke moeder heeft haar eigen redenen om te stoppen met het geven van borstvoeding. Het is aan jou, de moeder, om te beslissen wanneer je wil stoppen met het geven van borstvoeding, of, bij oudere kinderen, kan het ook de keuze van je kind zijn.

Soms heeft een moeder het gevoel dat ze moet stoppen, terwijl ze daar zelf niet achter staat. Het kan dan fijn zijn om hierover te praten met een LLL-leidster. Zij kan een luisterend oor bieden, en samen kunnen jullie bekijken of stoppen echt nodig is, of dat het misschien toch mogelijk is om (gedeeltelijk) borstvoeding te blijven geven.