Schadelijke stoffen in moedermelk

Disclaimer: Deze informatie is van algemene aard en niet bedoeld als advies, op welke wijze dan ook. Voor specifieke vragen, kun je het beste rechtstreeks contact opnemen met een LLL-leidster. Dit kan per telefoon, per e-mail, of via de sociale media, zie de pagina contact.

Bepaalde stoffen in moedermelk of in de omgeving van de baby kunnen de gezondheid van de baby schaden. In dit artikel worden ze kort besproken.

Tabaksrook
Nicotine komt na het roken van een sigaret vrij snel in de moedermelk. Door de vaatvernauwende werking van nicotine kan de toeschietreflex en daarmee de hoeveelheid beschikbare melk negatief worden beïnvloed. De halfwaardetijd van nicotine is anderhalf uur; zo lang duurt het dus om de nicotinewaarden in het lichaam te halveren. Als er gerookt wordt dan bij voorkeur vlak na een voeding om het nicotinegehalte in de moedermelk bij de volgende voeding zo laag mogelijk te houden. Hoewel de nicotine die de baby via de melk binnenkrijgt vrij snel wordt afgebroken in zijn maagdarmkanaal, komt het de gezondheid niet ten goede. De positieve eigenschappen van borstvoeding helpen echter wel de schadelijke invloed van tabaksrook en nicotine gedeeltelijk te beperken. Een rokende moeder moet dus eigenlijk aangemoedigd worden borstvoeding te geven en niet binnenshuis en/of in het bijzijn van de baby te roken.

Nicotine vervangende producten

Bij stoppen met roken, kan gebruik worden gemaakt van nicotinehoudende pleisters of kauwgom. Voordeel van nicotinepleisters voor de baby is dat hij niet wordt blootgesteld aan de verbrandingsproducten in tabaksrook (‘meeroken’) en dat hij via de melk minder nicotine binnenkrijgt. Nicotinekauwgum kan grote variaties in piekwaarden in het bloed van de moeder veroorzaken. Wanneer voor nicotinekauwgom wordt gekozen, dan heeft het de voorkeur voeden uit te stellen tot 2 à 3 uur na gebruik van de kauwgom. Sinds kort is er een 'elektrische sigaret' verkrijgbaar, waarbij volgens de fabrikant minder schadelijke stoffen vrijkomen. De rook die de sigaret produceert, bevat geen of amper schadelijke verbrandingsstoffen, de nicotine-afgifte is echter vrij hoog en ongecontroleerd. De 'elektrische sigaret' is in Nederland nog onderwerp van onderzoek.

Drugs

Drugs verminderen de alertheid van de ouders en daardoor hun vermogen om adequaat voor hun kind te zorgen. Via de moedermelk komen drugs ook bij de baby en kunnen bij hem dezelfde effecten hebben als bij de moeder; dit geldt ook voor afkickverschijnselen. Het gebruik van drugs door de moeder wordt dan ook sterk afgeraden. Intraveneus drugsgebruik (spuiten) geeft kans op besmetting met HIV en hepatitis. Ook de baby kan dan via de borstvoeding besmet raken. Volgens de Amerikaanse Academy of Pediatrics mag een zwangere druggebruikster onder medische begeleiding via een methadonprogramma geleidelijk afkicken. Zij kan dan haar kind borstvoeding geven en de methadon verder afbouwen.