Tongriem of lipbandje te kort

Een te korte tongriem of lipbandje is een anatomische variatie die bij sommige baby’s en ook bij volwassenen voorkomt. Soms kan het oorzaak zijn van problemen met de borstvoeding. Inknippen kan dan wenselijk zijn. Het is een betrekkelijk eenvoudige ingreep, die tegenwoordig weer wat vaker wordt uitgevoerd.

Symptomen en behandeling

Een of meer van de volgende klachten en symptomen kunnen duiden op een te korte tongriem of lipbandje van de baby.

Bij de moeder:

  • tepelkloven
  • vervormde tepel na het voeden
  • terugkerende borstontsteking

Bij de baby:

  • klikkend of smakkend geluid tijdens de voeding
  • onvoldoende grip op de borst
  • onvoldoende groei
  • de baby is niet in staat om de tong tot over de onderkaak te strekken
  • problemen met drinken aan één borst eventueel gepaard met een tepelkloof

Kenmerkend zijn kloven op het topje van de tepel. Soms is de tepel vervormd als hij uit het mondje komt. Dit komt doordat de baby de tong niet voldoende kan strekken. De tepel wordt tussen de kaken geklemd en de tong duwt tegen of schuurt over het topje van de tepel. Normaal ligt de tong onder de tepelhof, terwijl de tepel tot aan het zachte verhemelte reikt. 

Kenmerkend tijdens het voeden is een smakkend of klikkend geluid, doordat het vacuum steeds verbroken wordt. De tong is vaak niet zichtbaar onder de borst wanneer het onderlipje wordt teruggetrokken. Bij een te kort lipbandje staat de bovenlip vaak strak gespannen en heeft de baby moeite de borst goed vast te houden. Doordat de baby niet in staat is de melk goed uit de borst te halen, kunnen er gemakkelijker verstoppingen ontstaan, met (terugkerende) borstontsteking als gevolg.

Als de problemen zich blijven voordoen, ondanks maatregelen om het drinken te verbeteren, kan het wenselijk zijn de tongriem en/of het lipbandje in te knippen. De baby kan direct na de ingreep aan de borst. Vaak merken moeders meteen verbetering op tijdens het voeden. In een enkel geval heeft de baby enige tijd nodig om een goede drinktechniek te leren. Daarnaast  zullen eventuele tepelkloven moeten worden behandeld totdat ze genezen zijn.