Inbakeren

Inbakeren is het in doeken wikkelen van een baby. Er zijn verschillende manieren om een baby in te bakeren. Dit artikel gaat vooral over een stukje geschiedenis van het inbakeren en over de mogelijke consequenties die inbakeren kan hebben voor de borstvoeding.

Inbakeren, toen en nu

Het inbakeren van baby's is een gewoonte die vooral bij Noord-Europese en Noord Amerikaanse volkeren wordt aangetroffen, zoals bij de Sami (Lappen) en de Sioux-indianen. Ook in Nederland was tot in de 18e eeuw het inbakeren van baby's gebruikelijk. De gewoonte om baby's in te bakeren was puur functioneel: om ze te beschermen tegen kou, zowel in onverwarmde vertrekken als tijdens verplaatsingen. In Nederland is inbakeren in het begin van de vorige eeuw in ongebruik geraakt met de opkomst van betere huisvesting en verwarmde vertrekken, en betere informatie over hygiëne en gezondheidszorg. Sinds enkele jaren echter staat het inbakeren weer in de belangstelling.

Wat betekent inbakeren voor de borstvoeding?

Inbakeren kan onbedoeld consequenties hebben voor de borstvoeding. Het is goed als ouders voordat zij beginnen met inbakeren, bewust worden gemaakt van de risico's.

Onvoldoende voedingen

Ingebakerde baby's kunnen minder duidelijk maken met lichaamstaal. Ouders zullen de signalen die duiden op de behoefte aan een borstvoeding daardoor niet of laat herkennen.
Huilen is een laat signaal voor behoefte aan voeding. Dit kan zelfs niet als zodanig worden erkend als de motivatie voor inbakeren het huilen van de baby is en/of de ouders over onvoldoende kennis beschikken omtrent het normale verloop van borstvoeding geven.
Ingebakerde baby's zijn minder actief en zullen, onder andere door warmte, langer slapen en/of in het algemeen slaperiger zijn.
Dit alles kan leiden tot minder of onvoldoende drinken aan de borst. Wordt er een fopspeen gebruikt, dan is het risico hierop nog groter.

Ineffectief drinken

Een warme, slaperige baby drinkt doorgaans minder effectief. Een baby die ingebakerd aan de borst wordt gelegd kan eveneens problemen hebben met effectief drinken. Door beperking van de bewegingsvrijheid wordt aanleggen, de stimulatie van de toeschietreflex en het vinden van een goede voedingshouding bemoeilijkt. Dit kan voor de baby onder andere leiden tot een inefficiënt drinkpatroon en onvoldoende voedingsinname. De moeder kan hierdoor last krijgen van pijnlijke tepels en/of verstopte melkgangen. Daarnaast kan er sprake zijn van onvoldoende groei van de baby en het teruglopen van de melkproductie.
Het is daarom belangrijk dat een baby niet ingebakerd aan de borst wordt gelegd, zodat hij voldoende kan bewegen en het niet te warm heeft.

De rol van de zorgverlener

Ouders krijgen uit allerlei bronnen inlichtingen over inbakeren. Zij wenden zich vaak tot de zorgverlener voor meer informatie over inbakeren. Naast het bespreken van de motivatie om over te gaan tot inbakeren, het doornemen van de verschillende gepropageerde methodes en het  evalueren van de (realistische) verwachting die ouders hebben van het inbakeren als oplossing voor problemen, is het belangrijk om ook te wijzen op de gevaren ervan voor de borstvoeding: onvoldoende voeding en ineffectief drinken.