Nachtrust voor moeder en baby

Dat baby's 's nachts wakker worden, weten de meeste ouders al voordat de baby er is. Het is dan alleen nog niet voor te stellen, wat dat betekent in de praktijk. En waarom worden baby's 's nachts eigenlijk wakker? Om daar een goed antwoord op te kunnen geven, moeten we kijken naar de biologie van het kind. Dat wil zeggen: naar de manier waarop hij eet, het voedsel dat hij eet en hoe hij zijn eten verteert, hoe hij groeit en zich ontwikkelt. Natuurlijk zijn niet alle kinderen hetzelfde; hoe het ‘gewoonlijk’ of ‘bij het gemiddelde kind’ gaat, geldt niet altijd voor ieder afzonderlijk kind.

Sociaal

Van nature zijn mensen(baby's) sociaal, ze blijven bij elkaar in een nest en leven altijd in groepen. Het is de natuurlijke situatie voor een baby om altijd bij minstens één ander mens te zijn. Zijn gedrag en levensfuncties zijn daarop ingesteld. Hij heeft menselijke activiteit om zich heen nodig om zelf als een mens activiteiten te kunnen ontplooien. Het is dus normaal voor een baby om de nachten door te willen brengen bij andere mensen. Maar de mens is ook taai en flexibel en kan hij zich aan heel veel verschillende omstandigheden aanpassen, de ene keer beter dan de andere. Daarom is het te verklaren dat kinderen met behulp van allerlei kunstmatige technieken kunnen leren doorslapen, zelfs in een eigen bedje op een eigen kamertje.

Hersenen

De hersenen – het denkvermogen – zijn het gereedschap waarmee de mens overleeft, zoals dit bij runderen en paarden het vermogen is om als groep hard weg te rennen en bij roofdieren hun vermogen om snel en dodelijk toe te slaan. Onze hersenen moeten dus goed groeien en zich optimaal ontwikkelen. Dat is de reden dat mensen eigenlijk te vroeg geboren worden: anders past het hoofd niet meer door het baringskanaal. Voor die snelle hersengroei is, naast specifieke vitaminen, mineralen en sporenelementen, ook een grote en constante suikertoevoer nodig. Moedermelk is daarop afgestemd en heeft het hoogste suikergehalte van alle melksoorten. Een lange onderbreking tussen de voedingen 's nachts betekent ook een lange onderbreking in de suikertoevoer. Het gevolg hiervan is niet direct hypoglycemie, maar wel een kleine onderbreking in de hersengroei.

De melk

De samenstelling van moedermelk en het spijsverteringssysteem van de baby wijzen erop dat een mensenbaby een bijna constante toevoer van voeding nodig heeft. Bij zoogdieren geldt in het algemeen dat hoe minder water en hoe meer eiwit en vet er in de melk zit, hoe minder vaak het jong hoeft te drinken. Moedermelkmelk heeft een groot aandeel water en een klein aandeel eiwitten; de hoeveelheid suiker is hoog en de hoeveelheid vet laag. Dit betekent dat een mensenbaby vaak moet drinken. Het systeem van vraag en aanbod in de productie is daar dan ook op afgestemd: hoe vaker de borst wordt geleegd, hoe gemakkelijker de productie. Een lange ononderbroken nachtrust heeft dus een negatieve invloed op de groei en ontwikkeling van de baby en op de melkproductie.

Conclusie: baby in de buurt houden en vaak voeden

Al deze overwegingen samen leiden als logischerwijs tot het inzicht dat moeders er goed aan doen om hun baby vanaf de geboorte steeds bij zich in de buurt te houden en vaak te voeden. Dat is een goede basis voor een optimale groei en ontwikkeling van lichaam en hersenen. Bovendien zorgt het voor een goede en veilige hechting tussen moeder en kind, wat op zich een stevige basis is voor een emotioneel stabiele ontwikkeling.
Door de baby 's nachts in de buurt te houden, is het probleem van de gebroken nachten voor veel moeders al voor een deel opgelost. Maar vooral helpt het als ouders accepteren dat het natuurlijk en gezond is dat hun kind ’s nachts wakker wordt en dat het er dus gewoon bij hoort.