Documentatie-abonnement

Onze documentatiemap is voor veel zorgverleners een waardevol hulpmiddel in de informatievoorziening naar ouders. De documentatiemap bevat alle actuele brochures en informatiebladen die zijn uitgegeven door Borstvoedingorganisatie La Leche League. Het materiaal helpt je om (aanstaande) ouders te informeren en te begeleiden in hun keuze voor borstvoeding.

Gebruik van de documentatiemap

Je kunt de map gebruiken als naslagwerk voor jezelf en ter inzage geven aan cliënten. Als je brochures of informatiebladen aan ouders geeft, kun je in onze webwinkel tegen aantrekkelijke prijzen nieuwe exemplaren bestellen, zodat je map steeds compleet blijft.

Regelmatig verschijnen er nieuwe uitgaven. Bestaande brochures of informatiebladen worden minimaal eens per vijf jaar herzien en aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Om het je makkelijk te maken bieden we als sevice een documentatie-abonnement aan. Tegen een vaste lage prijs krijg je jaarlijks alle nieuwe en herziene uitgaven toegestuurd

Voorwaarden

Het abonnement loopt per kalenderjaar; opzeggen dient vóór 1 december van het lopende jaar te gebeuren. Abonnementsprijzen gelden per kalenderjaar; de prijs van de documentatiemap is eenmalig. Abonnees op BOVA kunnen deze laten overschrijven naar het (uitgebreide) documentatieabonnement.

Abonneeservice